คมนาคมเร่งปิดจ็อบเบิกจ่ายงบ

0    News  admin

คมนาคม​​​​​​​เบิกจ่ายงบประมาณปี60 83.80%ของงบประมาณ 150,749 ล้านบาทเร่งรเบิกจ่าย  91-92%  ภายใน 30 ก.ย. นี้ ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งไว้ 96%  นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามงบประมาณ ปี 60 ของกระทรวงคมนาคม วงเงินรวม 150,749 ล้านบาท  มีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน

ขณะนี้กระทรวงคมนาคมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 83.80%ของงบประมาณทั้งหมด และจะเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 91-92%  เมื่อปิดปีงบประมาณ 60 ในวันที่ 30 ก.ย. นี้ อย่างไรก็ตามภาพรวมการเบิกจ่ายของกระทรวงคมนาคมยังต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ 96% เพราะงบประมาณของกระทรวงคมนาคมส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นงบลงทุน แตกต่างจากกระทรวงอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายประจำปี แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เพราะเป็นหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ จากหน่วยงานรัฐทั้งหมด 24 หน่วยงาน

นายพีระพล กล่าวต่อว่า  สำหรับหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายมากที่สุดคือ กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ซึ่งได้รับงบกว่า 90% และสามารถเบิกจ่ายได้สูงสุด โดยคาดว่า ทล. จะเบิกจ่ายได้ 93% และ ทช. ได้ 91% เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้น้อยที่สุดคือ กรมเจ้าท่า (จท.) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 65% สาเหตุหลักเป็นเพราะโครงการล่าช้าตั้งแต่ปีงบประมาณก่อน รวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพียง 60% เพราะติดปัญหาการเบิกจ่ายงบเวนคืน ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมก็เร่งรัดให้ทั้ง 2 หน่วยงานเบิกจ่ายประมาณให้ถี่ขึ้น

รายงานข่าวจาก รฟท. แจ้งว่า  ขณะนี้ รฟท. เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 60 ไปแล้วประมาณ 40% ปัจจุบัน รฟท.ได้เสนอแผนปรับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรฟท.ลงมาจากเป้าเดิม ซึ่งได้เสนอให้คณะกรรมการ(บอร์ด) รฟท. มีมติเห็นชอบแล้ว สำหรับความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น เกิดจากปัญหาความล่าช้าของโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ที่เกิดข้อพิพาทเรื่องการรื้อย้ายสาธารณูปโภค จนทำให้ต้องขยายเวลาออกไป รวมถึงโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามกรอบเวลาเนื่องจากตามระเบียบได้กำหนดให้ต้องมีบริษัทที่ปรึกษาคุมงานเซ็นรับรองการเข้าพื้นที่เพื่อขอเบิกเงินดำเนินการก่อสร้าง แต่ปัจจุบัน รฟท.ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชนเพื่อเป็นที่ปรึกษา ซึ่งคาดว่ากระบวนการสรรหาเอกชนดังกล่าวต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน จากนั้นจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ที่ปรึกษาตรวจสอบโครงการลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

« »