ผลกระทบสร้างเขื่อนปากแบง

0    News  admin

การสร้างเขื่อนปากแบง ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะลาวและไทย

หลายหมู่บ้านต้องถูกอพยพ ขณะที่ข้อมูลการสำรวจผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนที่แม่น้ำโขงตอนบน ทำให้ปลาหลายชนิดหายากขึ้น วิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไป. -สำนักข่าวไทย

« »