สมัชชาคนจนสืบชะตาแม่น้ำรับขวัญปลาหลังเปิดเขื่อนปากมูล

0    News  admin

กลุ่มสมัชชาคนจนร่วมสืบชะตาแม่น้ำมูลรับขวัญปลาอพยพจากแม่น้ำโขงเข้ามาวางไข่ พร้อมเรียกร้องให้เปิดประตูเขื่อนตรงตามฤดูกาลในปีต่อไป 

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกลุ่มสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลประมาณ 150 คน ร่วมจัดกิจกรรมสืบชะตาแม่น้ำมูลและรับขวัญปลาเกือบ 200 สายพันธุ์ วันนี้ (15 มิ.ย.) ที่วัดปากมูล บ้านด่าน ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูล หลังจากเขื่อนปากมูลเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน ตรงกับช่วงที่ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำโขงว่ายผ่านเขื่อนปากมูลเข้ามาวางไข่ในแม่น้ำมูล เพื่อปรับความสมดุลให้กับลุ่มน้ำ จากที่ห่างหายมาเกือบ 14 ปี ประกอบกับปีนี้แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติจากนั้นกลุ่มชาวบ้านสมัชชาคนจนและกลุ่มคนหาปลาในลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลได้เปิดเวทีเสวนาวิถีชาวประมงน้ำจืดกับกฎหมายประมง โดยมีนักวิชาการ นายกสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านและคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ รวมทั้งตัวแทนจากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพจับปลาในฤดูวางไข่ นอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกร้องให้เขื่อนปากมูลเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน ให้ตรงกับช่วงอพยพของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำที่จะเข้ามาวางไข่ เพราะจะเป็นผลดีต่อทรัพยากรในลุ่มแม่น้ำมูล ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องมติของคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล.-สำนักข่าวไทย

« »