หวั่นรัฐเคาะราคาอ้อยขั้นต้นช้ากระทบทั้งระบบ

0    News  admin

กรุงเทพฯ 4 ต.ค. – 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายลุ้นรัฐเร่งคลอดสูตรคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น หวั่นกระทบช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างใหม่ ทำอุตสาหกรรมอ้อยฯ รวนทั้งระบบ นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้โครงสร้างใหม่ หลังจากใช้มานานกว่า 30 ปี ซึ่งภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลใหม่นั้น ทุก
ฝ่ายเห็นชอบให้มีการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายให้เป็นไปตามกลไกตลาดโลกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ตามที่ประกาศไว้กับประชาคมโลก โดยจะยกเลิกการอุดหนุนราคา ยกเลิกโควตาน้ำตาล ก. ข. ค. ซึ่งทุกฝ่ายพยายามเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่เคยแจ้งประเทศบราซิล

ขณะเดียวกันยังมีความกังวลหลักการปฏิบัติประเด็นการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ หลังจากเสนอใช้ราคาน้ำตาลลอนดอนนัมเบอร์ไฟว์บวกกับไทยพรีเมียมเป็นสูตรคำนวณ เพื่อคำนวณราคาแนะนำการใช้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้น จากเดิมเคยใช้ราคาน้ำตาลทรายดิบโควตา ข. อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำ 13.50-14.00 เซนต์ต่อปอนด์เท่านั้น และเมื่อบวกกับค่าไทยพรีเมียมจะทำให้ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตันละ 850 บาท ซึ่งต่ำจากปีก่อน ทำให้ชาวไร่ได้รับผลกระทบไม่คุ้มกับต้นทุนการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ ภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่จะไม่มีการอุดหนุนราคาอ้อยเพื่อการเพาะปลูกที่ตันละ 160 บาท เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอีกต่อไป

“กังวลว่าสำนักงานงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จะสรุปสูตรคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นไม่ทันก่อนการเปิดหีบอ้อย เพราะยังมีความคิดเห็นต่างกันระหว่างชาวไร่ โรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของสูตรการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ทำให้ผู้ประกอบการต้องรอความชัดเจนว่าจะใช้สูตรการคำนวณราคาอ้อยอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ายเพื่อให้ฝ่ายโรงงานนำไปใช้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติในการรับซื้อผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2560/2561 หากมีความล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวมทั้งระบบทั้งหมด” นายสิริวุทธิ์ กล่าว.-สำนักข่าวไทย

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.

« »